Allmänna råd

Syftet med allmänna råd är att visa hur man kan eller bör bete sig för att nå upp till de krav som de allmänna råden är kopplade till. Andra förfaringssätt än det som de allmänna råden anger kan alltså godtas, förutsatt att kraven i paragraferna uppnås.

Allmänna råd finns i Jordbruksverkets sex nya föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket, nu uppdelade i sex olika djurslag, samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) och allmänna råd om hästhållning (L101). Det finns även allmänna råd i anslutning till Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen (K112).

Läs en sammanfattning av allmänna råd i Bilaga 2 Regler för djurhållning - klicka här

Djurskyddslagen (1988:534)
Djurskyddsförordningen (1988:539)

L101 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6) och allmänna råd om hästhållning
L104 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:24) om nötkreaturshållning inom lantbruket m.m
L106 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:25) om grishållning inom lantbruket m.m
L107 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:26) om fårhållning inom lantbruket m.m
L109 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:27) om gethållning inom lantbruket m.m
L111 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:28) om fjäderfähållning inom lantbruket m.m
L112 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2017:29) om kaninhållning inom lantbruket m.m

K112 Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen