Fosforbalansberäkning

Du kan använda nedanstående formulär för att beräkna om du uppfyller reglerna för spridningsareal genom en fosforbalansberäkning.

Obs! Värdena sparas ej!


Ingående värden: Utgående värden:
Inköpt foder:  kg P Levererade produkter (mjölk, ägg etc.)  kg P
Inköpta djur  kg P Sålda djur samt kadaver  kg P
Foderråvaror från egen gård  kg P    
Övrigt  kg P Övrigt  kg P
Summa  kg P Summa  kg P

Resulterande överskott av fosfor:

 

Kilo fosfor per hektar:

Behov av spridningsareal (hektar):