Vad är grundvillkor?

Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. Genom att följa grundvillkoren bidrar du till att bevara jordbruksmarken i gott skick. Du bidrar också till att förbättra den yttre miljön för människor och djur, förbättra klimatet, minska smittspridningen och få säkrare livsmedel. Grundvillkoren bidrar även till lika villkor för lantbrukarna inom och mellan medlemsstaterna i EU. Grundvillkoren är indelade i verksamhetskrav och normer.

Du kan se alla grundvillkor inom Allmänna Gårdskrav, Växtodling och Djurhållning i Lista grundvillkor.

Verksamhetskrav
Verksamhetskrav är regler som redan finns i svensk lagstiftning och som gäller all jordbruksverksamhet, oavsett om du söker jordbrukarstöd eller inte. Du måste alltså följa dessa regler redan innan du har bestämt dig för att söka jordbrukarstöd. Exempel på verksamhetskrav är vissa av reglerna för djurskydd.

Normer
Det finns även grundvillkor som kallas för normer. De är miljö- och klimatrelaterade grundvillkorsmål som alla medlemsstater måste nå upp till och som finns uppräknade i EU:s regler för den gemensamma jordbrukspolitiken. Sverige fastställer dessa normer i svensk lagstiftning, antingen genom helt nya regler eller genom att peka ut hur regler som redan finns i svensk lagstiftning uppfyller målet med normen. 

Faktabank om grundvillkoren
Jordbruksverket har tagit fram kontrollinstruktioner för grundvillkorskontroller. Läs mer om Kontroll inom jordbrukarstöd och grundvillkor på www.jordbruksverket.se.