Godkända bedövnings- och avlivningsmetoder

Godkända bedövningsmetoder till respektive djurslag

Bultpistol Kulvapen Slag i huvudet Elektricitet Koldioxid
Nötkreatur xx 1)
Får xx 1)x
Getter xxx
Renar och hjortar xx 1)
Övriga idisslare xx 1)
Grisar xx 1)xx
Hästdjur xx 1)
Höns xxxxx 2)
Övriga
fjäderfän
xxxx
Strutsfåglar xxx
Kaniner xxxx

  1. Även hagelgevär är tillåtet.
  2. Då höns avlivas i stallet ska alltid veterinär vara närvarande och länsstyrelsen informeras i förväg.

Godkända avlivningsmetoder för respektive djurslag

Avblodning av medvetslösa djur Dekapitering av medvetslösa djur Halsdislokation av medvetslösa djur Slag mot huvudet Distans-
avlivning
Maceration Gas: koldioxid
Nötkreatur xx 1)
Får och getter xx 2)x 1)
Renar och hjortar xx 1)
Övriga idisslare xx 1)
Grisar xx 2)x 1)
Hästdjur xx 1)
Höns och kalkoner xx 3)x 4)xx
Okläckta och halvkläckta fjäderfäkycklingar xx
Dagsgamla fjäderfäkycklingar xx 3)x 4)xxx
Övriga fjäderfän xx 3)x 4)xx
Strutsfåglar xx 2)x 1)

  1. Distansavlivning får endast användas under vissa förutsättningar (enstaka förvildade, förrymda eller skadade djur, om det inte är möjliga att fånga in dessa utan att djuren åsamkas ett större lidande).
  2. Slag mot bakhuvudet får användas för att avliva ett mindre antal lamm, killingar och smågrisar om djuret är under 14 dagar, samt strutsfågelkycklingar och fjäderfän. Slaget ska utföras med sådan kraft och precision att det medför omedelbar medvetslöshet och död.
  3. Medvetslöshet krävs för djur med en kroppsvikt överstigande 150 g.
  4. Fjäderfän med en kroppsvikt överstigande 250 g ska först bedövas. Fjäderfän med en kroppsvikt om 5 kg eller däröver samt strutsfåglar får inte avlivas genom halsdislokation.
  5. Endast vaktlar.