Kemikalier

Här kan du ladda ner kemikalieförteckning som PDF-formulär, spara och skriva ut - klicka här
Är du arbetsgivare använder du denna kemikalieförteckning - klicka här
Vill du veta mer om Klassificering och märkning av kemikalier enligt CLP - klicka här