Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som företagare äger man själv arbetsmiljöfrågorna och det är genom egna insatser som bestående förbättringar kan åstadkommas så att gården blir en säkrare arbetsplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man regelbundet kontrollerar sin arbetsmiljö. Det är en vedertagen modell som tillämpas inom hela näringslivet. Den finns också reglerad i lagstiftningen genom att företag med anställda ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen passar dock lika bra för företag utan anställda.

Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsgivare ska göra en undersökning och riskbedömning för att avgöra vilka åtgärder som behövs för att arbeten med kemikalier och gaser ska vara säkert. Det kan t.ex. gälla risker för skadlig inandning, hudkontakt, stänk i ögonen eller reproduktionsstörning. Hanterings- och skyddsinstruktioner och andra rutiner ska fastställas så att arbetet kan utföras säkert. Arbetstagarna ska få information om riskerna och dokument om produkterna. Riskbedömningen ska finnas tillgänglig för arbetstagarna.

Psykosociala Arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Använd gärna enkäten regelbundet för att jämföra resultatet med tidigare undersökningar.
Enkät om psykosocial arbetsmiljö - klicka här
Tips och råd om hur man kan arbeta vidare med den psykosociala arbetsmiljön hittar ni på www.prevent.se.

Så här gör du

Prevent har checklistor för att undersöka och bedöma arbetsmiljön. Dessa är kostnadsfria och checklistorna kan fyllas i och sparas. Det finns checklistor som är specifika för lantbruk och alla listor kan laddas ner som appar. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

  • Gör en riskanalys, dvs. en genomgång av arbetsplatsen för att hitta olycksriskerna. Använd gärna de färdiga checklistorna som stöd vid riskanalysen.
  • Vem ansvarar för att det ska bli gjort?
  • Åtgärda riskerna.
  • Följ upp att åtgärden är utförd.

Här kan du ladda ner exempel på mallar och checklistor

Allmänna checklistor för lantbruk och arbete med nöt och svin - klicka här
Mall för rutiner, farliga arbeten - klicka här
Mall för viktiga telefonnummer - klicka här
Mall för krisplan - klicka här
Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete - klicka här