Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning

Begränsningsvärden för en ny förbränningsanläggning, kolumner visar bränsle och begränsningsvärden

BränsleSO2NOxStoft
Fast biomassa från skog30050
Fast biomassa från annat än skog20030050
Annat fast bränsle40030050
Dieselbrännolja 200
Annat flytande bränsle 350 300 50
Naturgas 100
Biogas 100 200
Annat gasformigt bränsle
35200

Beräkningen av utsläpp till luft ska göras så att begränsningsvärdena motsvarar de värden som gäller för normal torr gas vid:

  1. Syrehalten 6 procent, om bränslet är ett fast bränsle.
  2. Syrehalten 3 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och inte används i en gasturbin eller motor, eller
  3. Syrehalten 15 procent, om bränslet är flytande eller gasformigt och används i en gasturbin eller motor”