Trycksatta anordningar

Grundintervall för driftprov av trycksatta anordningar

Typ av anordningIntervall
Tryckkärl och vakuumkärl som
-ingår i en kyl- eller värmepumpanläggning, 1år
-helt ska fyllas eller ska, enligt 4 kap. 4 §, betraktas
som om de helt fyllts med luft, kvävgas eller ädelgas
i fluidgrupp 2a.
4 år
-är vakuumisolerade och innehåller
kondenserad syre, kväve, argon eller koldioxid,
4 år
-används för lagring av gasol, eller 4 år
-innehåller fluider i vätskefas och där utrustningen
är avsedd att skydda enbart mot termisk expansion.

4 år
Övriga tryckkärl och vakuumkärl2 år
Cistern3 år
Rörledning
-sammanfogad till cistern 3 år
-övriga rörledningar 4 år

Intervall för övervakning

Märkeffekt i MWGrundintervallTid mellan övervakningstillfällen
0,5–1,51 gång/dygnInte specificerat
Större än 1,52 gånger/dygnMax 16 timmar