Krav på leverans- och mottagningsjournal för stallgödsel

Max 22 kg fosfor/ha i genomsnitt under en femårsperiod Dokumentationsskyldighet
Företag med 10 djurenheter eller färre, sprider på egen areal Nej Nej
>10 djurenheter, sprider på egen areal Ja Nej
>10 djurenheter, lämnar bort gödsel Ja
Mottagare av stallgödsel Ja Ja