Slättbygder

Områden som ska anses som slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län enligt bilaga 4 i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 - klicka här

Mer information finns också på Jordbruksverkets hemsida - klicka här