Arbetsmiljö

Som företagare äger man själv arbetsmiljöfrågorna och det är genom egna insatser som bestående förbättringar kan åstadkommas så att gården blir en säkrare arbetsplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Trycksatta anordningar