Välkommen till miljöhusesyn på internet!

Med Miljöhusesyn kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka regler som gäller just ditt jordbruksföretag.

För att använda tjänsten klicka på den gula knappen 'Logga in'.

Mer information hittar du under fliken 'Om Miljöhusesyn'.

Miljöhusesyn är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter.

Detta arbete är medfinansierat av återbetald kväveskatt som bönderna betalat på handelsgödsel som använts i jordbruket.

LRF har också betalat till detta arbete.

Nyheter

2015-04-01
TEKNISKA PROBLEM!
>> Läs mer...

2015-02-05
Uppdatering av nya villkor i Miljöhusesyn 2015
>> Läs mer...

2014-01-17
Så här gör du för att registrera dig första gången
>> Läs mer...