Miljöhusesyn och uppdateringar för 2024!
Nu har arbetet med uppdatering av Miljöhusesyn för 2024 startat. Uppdateringar kommer att intensifieras i februari-april.
Jordbruksverket har tidigare finansierat delar av Miljöhusesyn, men har valt att från 2023 avstå från detta. LRF söker nu andra samarbetspartners och driver under tertial ett 2024 en gemensam förstudie tillsammans med Sigill och Agronod med syfte att hitta ett framtida sätt att säkra och utveckla Miljöhusesyns funktioner. Förstudien stöds också av HKScan.