Miljöhusesyn uppdaterad för 2022!

Nu är Miljöhusesyn uppdaterad och förberedd för 2022. Arbete med uppdatering fortgår ständigt men i stora drag är det mesta för 2022 uppdaterat. Vi fortsätter arbetet med förenklingar och att användare ska känna att de frågor de ska svara på berör deras verksamhet.