Tvärvillkor blir Grundvillkor!

För närvarande uppdaterar vi med nya villkor. Det som du sedan tidigare känner igen som tvärvillkor har ändrats från år 2023 och kallas i stället för grundvillkor. Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. De flesta grundvillkor är inga nya regler. Vi räknar med att vara klara med uppdateringar under mars månad.