Uppdatering klar, Tvärvillkor blir Grundvillkor!

Vi har uppdaterat vi med nya villkor. Tvärvillkor har ändrats från år 2023 och kallas i stället för grundvillkor. Grundvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd behöver följa, för att få full utbetalning av stödet. De flesta grundvillkor är inga nya regler.

Läs mer om Grundvillkor på www.miljohusesyn.nu.