Inloggningsuppgifter

Vänligen ange ett användarnamn och lösenord.Mitt företag

Fyll i dina företagsuppgifter nedan.


Mina verksamheter

Välj din verksamhet

Djurhållning

För dig som arbetar med djur.

Biodling Företag

För dig som har biodling som näringsverksamet

Biodling Hobby

För dig som har biodling som hobby-verksamhet

Livsmedelsförädling animaliska produkter

För dig som arbetar med livsmedelsförädling av animaliska produkter

Livsmedelsförädling vegetabiliska produkter och foder

För dig som arbetar med livsmedelsförädling av vegetabiliska produkter

Odling

För dig som arbetar med växter.

Djurhållning


Välj djurslag från listan och ange antal djur eller djurplatser
Lägg till
Djur Djurplatser Djurenheter

Ekologisk certifiering

Odling


Ekologisk certifiering

Tillstånd och anmälningsplikt enligt 9 kap. Miljöbalken


Tillståndsplikt

(B-verksamhet) Detta kräver tillstånd från länsstyrelse innan den påbörjas.
Tillståndsplikt innebär ökade krav på din verksamhet, och du får ett antal ytterligare frågor i din checklista.
Tillståndspliktig:

Anmälningsplikt

(C-verksamhet) kräver anmälan till kommunen efter att den påbörjas.
Anmälningsplikt innebär ökade krav på din verksamhet, och du får ett antal ytterligare frågor i din checklista.
Anmälningspliktig: NEJ

Anmälningsplikt förädling animaliska produkter

Svara på frågor om anmälningsplikt och som stämmer med din verksamhet. Du är anmälningspliktig om du inte är tillståndspliktig och minst ett påstående är korrekt.

Läs mer om Verksamheter med livsmedelsförädling och foder av animaliska produkter, enligt 5 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) på www.riksdagen.se.

Obs! Mängd som överstiger nedan nämnda mängder gör att verksamheten måste söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Ja Nej Ej Akt.
1 Slakterier, produceras mer än 50 ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår?
2 Livsmedel, produceras mer än 50 ton men högst 2 000 ton av animaliska råvaror per kalenderår?
3 Foder, produceras mer än 500 ton men högst 18 750 ton foder av animaliska råvaror per kalenderår?
4 Rökeri, produceras mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår?
5 Livsmedel, produceras av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år?
6 Foder, produceras av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår?
7 Mjölkprodukter, produceras mer än 500 ton men högst 200 ton per dygn (medelvärde) per kalenderår?
8 Fetter, produceras mer än 100 ton men högst 5000 ton animaliska oljor/fetter eller produkter av dessa per kalenderår?
9 Glass, produceras mer än 10 ton men högst 15 000 ton per kalenderår?
10 Paketering av livsmedel, paketeras yrkesmässig industriell förpackning av animaliska produkter som inte sker i någon annan tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet?

Anmälningsplikt förädling vegetabiliska produkter

Svara på frågor om anmälningsplikt och som stämmer med din verksamhet. Du är anmälningspliktig om du inte är tillståndspliktig och minst ett påstående är korrekt.

Läs mer om Verksamheter med livsmedelsförädling och foder av animaliska produkter, enligt 5 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) på www.riksdagen.se.

Obs! Mängd som överstiger nedan nämnda mängder gör att verksamheten måste söka tillstånd hos länsstyrelsen.

Ja Nej Ej Akt.
1 Livsmedel, produceras mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton av vegetabiliska råvaror per kalenderår?
2 Foder, produceras mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton av vegetabiliska råvaror per kalenderår?
3 Kvarnprodukter, produceras mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton livsmedel av kvarnprodukter per kalenderår?
4 Livsmedel av kombinerade råvaror, produceras av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, mer än 400 ton men högst 5 000 ton per år?
5 Oljor och fetter, produceras mer än 100 ton men högst 5000 ton animaliska oljor/fetter eller produkter av dessa per kalenderår?
6 Malt, maltdrycker och läskedrycker, produceras mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår?
7 Paketering av livsmedel, paketeras yrkesmässig industriell förpackning av vegetabiliska produkter som inte sker i någon annan tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet?
8 Foder, produceras med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata produkter, mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår?

Avsluta registreringen

Innan avslutad registrering, glöm inte att kontrollera värdena i Tillstånds- & Anmälningsplikt

Du har tyvärr inte uppnått alla krav för att kunna avsluta registreringen.

Fyll i följande värden.

  • Inloggningsuppgifter Lösenord
  • Om mig Efternamn
  • Mitt företag Organisationsnummer